نمودار زیر روند سفارش را مشخص می کند.

تمامی تلاش ما و همکارانمان در بخش پشتیبانی بر این مهم بوده که تا حد امکان روند سفارش در کُریشکو تا حد امکان آسان و سریع باشد. تا ضمن صرفه جویی در اوقات شما همراهان همیشگی کُریشکو موجب سهولت در فرآیند ارسال درخواست شما شویم .

سفارش و مشاوره محصول

۱. انتخاب محصول

۲. تماس با کُریشکو و درخواست مشاوره

تکمیل اطلاعات و ثبت سفارش

۳. دریافت پیش فاکتور و تایید محصول

۴. واریز پیش پرداخت و ارسال رسید آن

پایان کار

۵. آغاز پروژه

۶. تسویه پیش فاکتور قبل از تحویل